انتشار کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 1396 دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج آزمون کارشناسی ارشد 1396 روز جمعه 10 شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر روی سامانه  www.sanjesh.org    قرار گرفت .
کارنامه  کلیه داوطلبانی که در این آزمون شرکت نموده و  در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی  اقدام کرده اند تا ساعت 17 امروز یکشنبه 12 شهریور ماه  بر روی پایگاه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.com    قرار خواهد گرفت .
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1396 دانشگاه آزاد اسلامی می توانند جهت اطلاع از تاریخ و چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز به راهنمای ثبت نام مندرج در سامانه  این مرکز به آدرس  sanjesh.iau.ac.irمراجعه نمایند.
شایان ذکر است نتایج دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعداد های درخشان در دانشگاه آزاد اسلامی متعاقباً اعلام خواهد شد.

                               روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی